Parkeringsplatser

Det är viktigt att parkera på rätt ställe för att undvika böter

Parkering

Du kan på kartan se var det finns parkeringar i Varamoområdet. Det är mycket viktigt att du inte parkerar på de gator där det är skyltat förbud mot parkering eller förbud mot att stanna och parkera, blockerar utfarter eller parkerar i korsningar.
Zooma in kartan och klicka på parkeringsplatserna för att se priset och vilka bilar som är godkända på de olika ställena.